Forretningsbetingelser

For at oprette en profil på SpotOnJobs, skal du acceptere vores forretningsbetingelser.

Vores forretningsbetingelser indbefatter:
Forretningsbetingelser (se nedenfor)
Politik om Persondata
Anvendelse af cookies

Disse standardvilkår regulerer din adgang til og anvendelse af websted, indhold, produkter og tjenester, som stilles til rådighed af SpotOnJobs, CVR 39490830.

Din adgang og brug af tjenesten udgør dit udtrykkelige samtykke til disse vilkår. SpotOnJobs forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre vilkårene relateret til tjenesterne. Sådanne ændringer vil træde i kraft på det tidspunkt, hvor disse bliver slået op på SpotOnJobs’ hjemmeside.

SpotOnJobs er en Online Rekrutteringsportal, der sætter Jobsøgere og Virksomheder i kontakt med hinanden.

Køb og betaling af abonnement/medlemskab hos SpotOnJobs

Ved køb af medlemskaber og andre løbende ydelser, godkender kunden, at SpotOnJobs er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at SpotOnJobs må gennemføre en betalingstransaktion for hver betalingsperiode, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

SpotOnJobs er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den udmeldte medlemskabspris. Yderligere beløb tillægges den månedlige transaktion, hvis kunden benytter sig af funktionen ”Download af kandidat-CV”. Søgning på kandidat-CV er gratis.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil aftalen opsiges. Der er ingen bindings- eller opsigelsesperiode.

Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra SpotOnJobs’ hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af SpotOnJobs ændres med 1 måneds varsel og vil fremgå på hjemmesiden under Priser og Forretningsbetingelser.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for køb af kandidat-CV’er kan som udgangspunkt ikke refunderes.

Betaling for abonnement kan ikke refunderes. Aftalen har ingen bindings- eller opsigelsesperiode.

Behandling af personoplysninger

SpotOnJobs har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. SpotOnJobs indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

Der henvises endvidere til vores Politik om persondata

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

SpotOnJobs:

CVR-nr: 39490838
E-mail: info@spotonjobs.dk

Basale krav til oprettelse af profil

Jobsøgere: Du skal være mindst 18 år gammel
Arbejdsgivere:
Alle virksomheder med dansk CVR-nr.
SpotOnJobs formidler kontakten mellem Jobsøgere og Virksomheder.

Indtastede oplysninger kan ses af følgende

Som Jobsøger er det alle virksomheder i Danmark, som søger medarbejdere indenfor den branche, du ønsker at arbejde i. Dog undtaget de virksomheder, som du i din profil, kan fravælge via indtastning af CVR-nr.

Oplysningerne kan endvidere ses af:

  • SpotOnJobs: Dataansvarlig
  • Hexio: Hosting, udvikling og vedligehold af portalen

Herudover videregiver SpotOnJobs ingen former for oplysninger til 3. mand

Udsendelse af mails

For at sikre, at både Jobsøgere og Virksomheder får det optimale ud af portalen, forbeholder vi os ret til at sende de mails ud, som er relevante i forhold til online rekruttering. Endvidere udsendes relevante informationer om drift og andre forhold af teknisk karakter, som kan påvirke portalen. Vi forbeholder os også retten til at udsende mails om nye tiltag eller forbedringer, som vi mener, kan have relevans for dig.

Vi udleverer aldrig din mailadresse til 3. mand (udover dem, nævnt i afsnittet ovenfor: “Dine indtastede oplysninger”).

Priser

Alle nævnte priser er i dansk valuta.

Jobsøgere: SpotOnJobs er en levende Jobportal, der givet et gratis medlemskab. Til gengæld skal jobsøgeren lave en videopræsentation, som en ekstra attraktion for kunderne. Med videopræsentationen er der endnu større mulighed for at blive set og kontaktet af kommende arbejdsgiver eller vikarbureauerne i DK. Du kan til enhver tid inaktivere eller slette din profil.

SpotOnJobs anvender en betalingstjenesteudbyder. Behandlingen af betalinger i forbindelse med din brug af platformen er, udover disse vilkår, underlagt betalingstjenesteudbyders og din betalingskortudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. SpotOnJobs er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyder eller kortudsteders side. Der pålægges et mindre transaktionsgebyr på kr. 4,65 ,- pr. samlet køb ved downloads af CV’er . Beløbet videreformidles til betalingstjenesteudbyder. 

Virksomheder: Gratis oprettelse og medlemskab den 1. måned. Herefter koster et medlemskab kr. 89,- pr. måned ex. moms. Prisen inkluderer medlemskab, ubegrænset antal søgninger på kandidatprofiler.

Pris pr. download af relevante kandidater koster kr. 89,- pr. stk. ex. moms. Prisen inkluderer virksomhedens ret til at kontakte kandidaten med henblik på ansættelsesproces i virksomheden.

Beløbet trækkes automatisk fra din konto hver måned, kvittering fremsendes pr. mail. Der er ingen opsigelses- eller bindingsperioder, så du kan til enhver tid vælge at slette din profil.

SpotOnJobs anvender en betalingstjenesteudbyder. Behandlingen af betalinger i forbindelse med din brug af portalen er, udover disse vilkår, underlagt betalingstjenesteudbyders og din betalingskortudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. SpotOnJobs er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyder eller kortudsteders side. Der pålægges et mindre transaktionsgebyr på kr. 4,65,- på det samlede køb. Beløbet videreformidles til betalingstjenesteudbyder. 

Inaktivér profil

Jobsøgere: Såfremt du i en periode ikke er jobsøgende, men gerne vil beholde din profil på SpotOnJobs, kan du gøre dette ved at sætte den på pause. Sætter du din profil på pause, vil dit CV ikke længere være søgbart for Virksomheder og du vil ikke blive opkrævet månedlig betaling. Du kan til enhver tid igen gå ind og aktivere din profil igen gratis.

Virksomheder: Såfremt du i en periode ikke søger medarbejdere, men gerne vil beholde din profil på SpotOnJobs, kan du gøre dette ved at gå ind på din profil og takke nej til at få tilsendt mails om egnede kandidater. Næste gang du har behov for en medarbejder, kan du blot gå ind på din profil igen og indtaste din nye søgning.

Sletning af profil

Såfremt du ikke længere ønsker at have en profil på SpotOnJobs, kan du uden videre slette din profil. Såfremt du vælger at slette din profil, vil dine personlige data også blive slettet og vil ikke længere kunne genskabes.

God etik

Et af vores mål for SpotOnJobs er, at portalen skal være et nemt og trygt sted at være. Et sted, hvor man naturligt vælger at have sin profil, fordi det giver resultater. Resultater for de Jobsøgende i forhold til seriøse henvendelser fra Virksomheder og resultater for Virksomhederne, fordi de her kan finde nye og dygtige medarbejdere, når de har behov for det og når de har tid til det.

Derfor er det must for os, at du overholder følgende:

Jobsøger

  • Du har en profil på SpotOnJobs, såfremt du reelt ønsker et job
  • Du søger kun jobs indenfor de brancher, hvor du reelt har uddannelse, erfaring og kompetencer
  • Du er ærlig når du udfylder din profil og lov ALDRIG mere end du kan holde

Virksomhed

  • Kontakt kun en Jobsøger, såfremt det job du kan tilbyde, reelt ligger indenfor Jobsøgers ønsker
  • Vær ærlig i forhold til det job, du kan tilbyde.
  • Respekter de toneangivende overenskomster på arbejdsmarkedet – har du ingen, er du velkommen til at rådføre dig med os om lønniveau for de respektive områder.

Har du et godt forslag til en forbedring af portalen?

Vi arbejder hele tiden seriøst og målrettet med funktioner, som kan forbedre både Jobsøgeres og Virksomheders oplevelse af portalen. Har du et godt forslag til en god funktion, hører vi det meget gerne. Du er velkommen til at kontakte os på info@spotonjobs.dk

Ansvar

SpotOnJobs påtager sig intet ansvar i forbindelse med kontakten mellem Jobsøgere og Virksomheder, ej heller i forbindelse med aftaler indgået parterne imellem. Det er udelukkende Jobsøgers og Virksomhedens ansvar, at gældende lovgivning på det danske arbejdsmarked overholdes.

SpotOnJobs påtager sig intet ansvar i forbindelse med, at parterne overholder de regler og retningslinjer, som er sat op i disse forretningsbetingelser. Oplever man som Jobsøger eller Virksomhed, at en part ikke overholder de betingelser, der er sat op her, opfordrer vi til, at man retter henvendelse til os på info@spotonjobs.dk

Omgåelse af ovennævnte vilkår og bestemmelser, medfører øjeblikkeligt ophør af din adgang til portalen og tjenesterne.

Enhver tvist med SpotOnJobs skal afgøres efter dansk ret. Vi anbefaler dialog og mindelighed, men i tilfælde af en tvist, skal denne – efter SpotOnJobs valg – foregå ved Byretten i København som rette værneting eller voldgift.

Redigeret Juni 2020