Forretningsbetingelser

Når du opretter din profil på SpotOnJobs, kan dette kun ske, såfremt du accepterer og godkender vores forretningsbetingelser.
Vores forretningsbetingelser indbefatter:
Forretningsbetingelser (se nedenfor)
Politik om Persondata
Anvendelse af cookies

 

Forretningsbetingelser

Basale krav til oprettelse af profil

Jobsøgere: Du skal være min 18 år gammel
Arbejdsgivere:
Alle virksomheder der er indehavere af et dansk CVR-nr.

Jobtyper
SpotOnJobs formidler kontakten mellem Jobsøgere og Arbejdsgivere, som ønsker at indgå i aftaler om job af flg karakter:
* Faste jobs (2 – 30 timer pr uge)
* Projektansættelser (2 – 37 timer pr uge)
* Tidsbegrænsede ansættelser (2 – 37 timer pr uge)
* Vikarstillinger (vilkårligt timeantal)
* Flexjobs (vilkårligt timeantal)

Dine indtastede oplysninger

Jobsøgere:
Dine indtastede oplysninger kan ses af følgende:
Arbejdsgivere: De virksomheder, som ligger i det geografiske område, som du søger job i og som søger en medarbejder indenfor den branche, du ønsker at arbejde i. Dog undtaget er de virksomheder, som du i din profil, kan fravælge via indtastning af CVR-nr.
SpotOnJobs: Dataansvarlig
Dandomain: Udelukkende ifb med hosting samt back-up af portalen
OnlinePlus: Udelukkende ifb med vedligehold og udvikling af portalen
Herudover videregiver SpotOnJobs ingen former for oplysninger til 3.mand
Arbejdsgivere:
Dine indtastede oplysninger kan ses af følgende:
SpotOnJobs: Dataansvarlig
Dandomain: Udelukkende ifb med hosting samt back-up af portalen
OnlinePlus: Udelukende ifb med vedligehold og udvikling af portalen
Herudover videregiver SpotOnJobs ingen former for oplysninger til 3.mand

Udsendelse af mails

Jobsøgere & Arbejdsgivere: For at sikre, at både Jobsøgere og Arbejdsgivere får det optimale ud af portalen, forbeholder vi os ret til at sende de mails ud, som er naturlige ifh til dit optimale udbytte af portalen. Ligeledes forbeholder vi os ret til, at sende mails ud vedr drift eller andre forhold af teknisk karakter, som kan påvirke portalen. Vi forbeholder os også retten til, undtagelsesvis, at udsende mails om evt nye tiltag eller forbedringer, som vi mener, kan have relevans for dig.
Vi udleverer aldrig din mailadresse til 3.mand (udover dem, nævnt i afsnittet ovenfor: “Dine indtastede oplysninger”).

Priser

Jobsøgere: ALLE Jobsøgere som opretter en profil nu, kan GRATIS og uden yderligere forpligtelser anvende SpotOnJobs til og med den 30.06.2018.
Såfremt man herefter ønsker at beholde sin profil, skal man blot følge de anvisninger, der vil komme pr mail inden periodens udløb. Såfremt man IKKE ønsker at fortsætte med sin profil, kan man blot undlade at foretage sig noget, hvorefter profilen automatisk vil blive slettet den 30.06.2018.
Ønsker man at beholde sin aktive profil, vil det pr 01.07.2018 koste kr 29 pr påbegyndt md.
Der er ingen opsigelses- eller bindingsperioder, så du kan til enhver tid sætte din profil på pause eller slette den.
Arbejdsgivere: Det er gratis for alle Arbejdsgivere at have en profil på SpotOnJobs. Dette gælder nu og i fremtiden. Der er ingen opsigelses- eller bindingsperioder, så du kan til enhver tid vælge at slette din profil.

Profil på pause

Jobsøgere: Såfremt du i en periode IKKE søger job, men gerne vil beholde din profil på SpotOnJobs, kan du gøre dette ved at sætte den på pause. Sætter du din profil på pause, vil dit CV ikke længere være søgbart for Arbejdsgivere og du vil ikke blive opkrævet månedlig betaling (betaling gælder først fra den 01.07.2018 (se afsnit om priser)), herudover fungerer din profil som normalt. Du kan til enhver tid igen gå ind og aktivere din profil.
Arbejdsgivere: Såfremt du i en periode IKKE søger medarbejdere, men gerne vil beholde din profil på SpotOnJobs, kan du gøre dette ved at gå ind på din profil og takke “nej” til at få tilsendt mails om egnede kandidater. Næste gang du igen mangler en medarbejder, kan du blot gå ind på din profil igen og indtaste din nye søgning.

Sletning af profil

Jobsøgere & Arbejdsgivere: Såfremt du ikke længere ønsker at have en profil på SpotOnJobs, kan du uden videre slette din profil. Der er ingen opsigelses- eller bindingsperioder. Såfremt du vælger at slette din profil, vil dine personlige data også blive slettet og vil ikke længere kunne genskabes.

God etik

Vores mål med SpotOnJobs er, at portalen skal være et nemt, enkelt, trygt sted at være, for både Jobsøgere og Arbejdsgivere.
Et sted, hvor man naturligt vælger at have sin profil, fordi det giver resultater.
Resultater for de Jobsøgende ifh til seriøse henvendelser fra Arbejdsgivere og resultater for Arbejdsgiverne, fordi de her kan finde kvalificere og dygtige medarbejdere.
Derfor er det “et must” for os, at du overholder følgende:
Jobsøgere:
* Ha’ kun en aktiv profil på SpotOnJobs, såfremt du reelt er aktivt jobsøgende.
* Ha’ kun en profil på SpotOnJobs, såfremt du reelt ønsker et job, som ikke er et fast 37-timers-job.
* Søg kun job indenfor de brancher, hvor du reelt ønsker et job.
* Vær ærlig når du udfylder din profil og lov ikke mere end du kan holde.
* Vær realistisk når du angiver dit lønniveau.
Arbejdsgivere:
* Kontakt kun en Jobsøger, såfremt det job du kan tilbyde, reelt ligger indenfor Jobsøgers ønsker.
* Vær ærlig ifh til det job du kan tilbyde. Lov ikke flere timer eller længere ansættelsesperiode end det du kan holde.
* Respekter Jobsøgers ønskede lønniveau. En forhandling er naturligvis altid en del af en ansættelse/aftale, men undlad at underbyde en Jobsøger.

Har du et godt forslag til en forbedring af portalen ?

Jobsøgere & Arbejdsgivere. Vi arbejder hele tiden seriøst og målrettet med funktioner, som kan forbedre både Jobsøgeres og Arbejdsgiveres oplevelse af portalen. Har du et godt forslag til en god funktion, hører vi det derfor meget gerne.
Du er velkommen til at kontakte os pr mail på info@spotonjobs.dk.

Ansvar

Jobsøgere & Arbejdsgivere. SpotOnJobs påtager sig intet ansvar ifb med kontakten mellem Jobsøgere og Arbejdsgivere og ej heller ifb med efterfølgende indgåelse af aftale mellem parterne. Det er udelukkende Jobsøgers og Arbejdsgivers ansvar, at gældende lovgivning, lønsatser mm overholdes ifb med efterfølgende ansættelser / aftaleindgåelser.
SpotOnJobs påtager sig heller intet ansvar ifb med, at parterne overholder de regler og retningslinjer, som er sat op i disse forretningsbetingelser. Oplever man som Jobsøger eller Arbejdsgiver, at en part IKKE overholder de betingelser der er sat op her, opfordrer vi til, at man retter henvendelse til os på mail: info@spotonjobs.dk. Får vi gentagne henvendelser vedr en specifik Jobsøger eller Arbejdsgiver, som ikke overholder vores forretningsbetingelser og sker der ikke en bedring i adfærden efter dialog, forbeholder SpotOnJobs sig retten til at slette en profil, uden yderligere varsel.