Vores Private Label løsning er målrettet fagforbund i DK, men kan nemt ændres og tilpasses, hvis andre har behov for denne løsning også.

Kort fortalt går løsningen ud på, at vi tilbyder adgang/licens til vores system, som er en online platform, der hjælper med at matche jobsøgere og virksomheder.

Kunderne bevarer egen brandidentitet, vores firmanavn fremgår ikke, men det er os, der sørger for, at hele set-uppet tilpasses kundens behov og det er os, der varetager hele implementeringsdelen.

Portalen er for alle kategorier af jobsøgere og virksomheder, – brancher tilpasses specifikt til kundens behov.

Målsætning:

Modernisering og optimering af nuværende, manuelle arbejdsgange i forbindelse med at matche jobsøger og virksomhed med en nem og smidig overgang til digitalisering i forbindelse med jobmatch.

Større fokus på de jobsøgendes personlige kompetencer, som kan være afgørende for det perfekte match og dermed afgørende for, om kandidaten bliver i den nye stilling **

Jobsøgere bliver synlige på en ny måde (videopræsentation og mulighed for at blive søgt frem på personlige egenskaber også).

Jobsøgerne fritages for at lave ansøgninger og får her mulighed for at markedsføre sig selv på en ny og autentisk måde, så der ikke er tvivl om, hvad de kan og hvem de er. Det kan de blive valgt til eller fra på, men det vil sparer både jobsøger og kunde for at afholde unødige samtaler, hvor kemi og adfærd ikke stemmer overens med det efterspurgte.

Jobsøgerne opretter en profil, oploader personligt CV inkl. en videopræsentation.

Virksomhederne får mulighed for at lave gratis rekrutteringer med meget stor mulighed for at matche rigtigt.

Virksomheder fritages for at lave stillingsopslag og endnu bedre – fritages for at modtage ansøgninger og hele den proces, der er forbundet hermed.

Virksomhederne kan arbejde i portalen med det samme behovet for nye medarbejdere opstår – portalen er online og altid åben. Virksomhederne er ikke længere afhængige af åbningstider i Fagforbund, kommune, rekrutteringsfirma ect., ligesom lange og ressourcekrævende processer er en saga blot.

Virksomhederne søger efter kommende medarbejdere direkte i portalen på definerede kriterier, hvorefter der dannes en kontaktliste med jobsøgere, der matcher de efterspurgte kriterier. Virksomheden har adgang til kandidatens videopræsentation, CV inkl. personlige kompetencer inden de tager stilling til, hvem der skal tages kontakt til. Når virksomheder kontakter en kandidat, sendes notifikation til kunden, så jobkonsulent/sagsbehandler er informeret om, at en proces er i gang. Arbejdsbyrden for virksomhederne begrænses til, at gennemse kandidatliste og kontakte x antal jobsøgere til samtale.

Hvis der på dagen ikke er egnede kandidater, kan virksomheden oprette en “agent”, så de modtager besked, når en jobsøger med de efterspurgte kompetencer opretter sig i portalen.

Pilotprojekt:

Vi tilbyder mulighed for at starte processen op som et pilotprojekt af 1 års varighed, hvor vi er med jer og følger jer og projektet tæt.

Hvis projektet skal være retvisende, skal vi have en vis volumen ind på hhv. jobsøgere og virksomheder, nærmere snak og definition af dette.

Løbende status og statistik leveres af os i projektperioden – aftales nærmere. (f.eks. antal medlemmer, antal virksomheder, antal visninger mv.)

 • Vi sørger for ”uddannelse”/ seminar for nøglepersoner i projektet
 • Vi søger for, at nøglemedarbejdere føler  sig ”godt klædt på” til opgaven i form af en mentor
 • Vi hjælper med infomøder for jobsøgere
 • Vi hjælper med kontakt og vejledning til samarbejdsvirksomheder
 • Vi kan tilbyde ekstra support i form af serviceteam, der målretter jobsøgere direkte mod virksomheder i området
 • Vi kan tilbyde search på ledige stillinger i det pågældende område og kontakt til virksomheder med stillingsopslag
 • Vi har informationsmateriale til Jobsøgere og Virksomheder, som tekstmæssigt kan ændres med en kort vejledning
 • Der er obligatorisk supportaftale på systemet
 • Sparring og løbende kontakt
 • Yderligere konsulentbistand kan aftales

Vi har udarbejdet en Roadmap for implementering af systemet hos Jer.

Ring og hør nærmere om jeres muligheder, prissætning mv. på tlf. 93 300 301

**

Statistikkerne “siger” , at > 40 % af alle nyansatte skifter job igen indenfor 1. ansættelsesår – og at der er 2 hovedårsager til jobskifte:

 1. Kemi og personlige kompetencer passer ikke til virksomheden
 2. Onboarding har ikke fundet sted, – eller i meget sparsom grad.

Der er selvfølgelig flere faktorer, der spiller ind her, men vist er det, at der er god økonomi i at bruge ressourcer på, at få afdækket personlige kompetencer og behov samt at få taget godt imod nye medarbejdere.