Politik om persondata

Dataansvarlig
Databehandling
SpotOnJobs
Broparken 26
8850 Bjerringbro
CVR nr: 28021143

SpotOnJobs politik om persondata, sker iht gældende lovgivning om håndtering af persondata. Se hele lovteksten HER.

Når du opretter din profil og uploader anbefalinger og uddannelsesbeviser mm på SpotOnJobs, registreres og opbevares dine data af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med opbevaringen er alene, at virksomheder kan kontakte dig på baggrund af den søgning de udfører i vores database, således at du kan kontaktes med henblik på job.
Under oprettelse af din profil har du dog altid mulighed for at forhindre specifikke virksomheder i at søge dit CV. Dette gøres ved at anføre den eller de ønskede virksomheders CVRnr i de dertil indrettede felter.

De virksomheder som udsøger din profil, vil have adgang til flg data om dig: Navn, adresse, tlf nr, email, fødselsdato, foto samt adgang til de beviser du har uploaded. (Jobsøgere opfordres til at fjerne evt personnr eller anden data der kan identificere dig, fra uploadede beviser). Venligst også vær opmærksom på, at du ikke må angive andre oplysninger, som kan identificere dig, end dem du bedes anføre i de automatiserede felter. Dette gælder alle former for personfølsomme oplysninger, herunder bla: Oplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger. Denne type oplysninger kan ikke opbevares af SpotOnJobs og vil derfor omgående blive slettet, såfremt vi gøres bekendt med, at de fremgår på en profil.

En virksomhed som søger dit CV ud og som er interesseret i videre dialog med dig, kan kontakte dig direkte via dine angivne informationer.
Der udleveres ikke nogen former for information om dig eller dine personlige oplysninger til andre end de virksomheder som måtte søge dit CV ud.

Dog tildeles adgang til portalen for:
Databehandling
OnlinePlus
Havnegade 100F 2.sal
5000 Odense C
CVR 33395876
Ifb med udvikling og vedligehold af portalen

DanDomain
Databehandling
Normansvej 1
8920 Randers NV
CVR 25476255
Ifb med hosting, back-up og datasikkerhed

SpotOnJobs opbevarer din profil og dermed også dine personlige data, i det tidsrum din profil er såvel aktiv som passiv.
Alle oplysninger om dig slettes i det øjeblik du sletter din profil (og fra back-up-serveren fra førstkommende opdatering).