Politik om persondata

Dataansvarlig og databehandling:

SpotOnJobs
Allehelgensgade 16B,1
4000 Roskilde
CVR nr: 39490838

SpotOnJobs’ politik om persondata, sker i henhold til gældende lovgivning om håndtering af persondata. Se hele lovteksten HER.

Når du opretter din profil og uploader anbefalinger og uddannelsesbeviser med mere på SpotOnJobs, registreres og opbevares dine data af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med opbevaringen er alene, at virksomheder kan kontakte dig på baggrund af den søgning de udfører i vores database, således at du kan kontaktes med henblik på job. Under oprettelsen af din profil har du dog altid mulighed for at forhindre specifikke virksomheder i at søge dit CV. Dette gøres ved at anføre den eller de ønskede virksomheders CVR i de dertil indrettede felter.

Data opbevares og gemmes i den periode, vi har et samarbejde. Data kan til enhver tid tilbagetrækkes/slettes.

De virksomheder som udsøger din profil, vil have adgang til følgende data om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Kontaktoplysninger
  •  Fødselsdato
  • Foto
  • Uddannelsesbeviser og certifikater

Jobsøgere opfordres til at fjerne personnummer eller anden data der kan identificere dig, fra uploadede beviser. Venligst også vær opmærksom på, at du ikke må angive andre oplysninger, som kan identificere dig, end dem du bedes anføre i de automatiserede felter. Dette gælder alle former for personfølsomme oplysninger, herunder oplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger. Denne type oplysninger kan ikke opbevares af SpotOnJobs og vil derfor omgående blive slettet, såfremt vi gøres bekendt med, at de fremgår på en profil.

En virksomhed som søger dit CV ud og som er interesseret i videre dialog med dig, kan kontakte dig direkte via dine angivne informationer. Der udleveres ikke nogen former for information om dig eller dine personlige oplysninger til andre end de virksomheder som måtte søge dit CV ud.

Dog tildeles adgang til portalen for:
Databehandling: OnlinePlus
Havnegade 100F 2.sal
5000 Odense C
CVR 33395876
I forbindelse med udvikling og vedligehold af portalen samt hosting, back-up og datasikkerhed.

SpotOnJobs opbevarer din profil og dermed også dine personlige data, i det tidsrum din profil er såvel aktiv som passiv.
Alle dine oplysninger slettes i det øjeblik, du sletter din profil (også fra back-up-serveren fra førstkommende opdatering).

 

Roskilde, november 2018