Vores historie

Opstarten
Vores historie om SpotOnJobs er egentlig startet for flere år tilbage, hvor tankerne og ideerne om at kunne indrette sig anderledes, end det traditionelle 8-16-job, opstod.
Langsomt, men sikkert tog ideen form og efter lang tids research, planlægning og programmering blev portalen formaliseret og er nu, i maj måned 2017 lanceret.

Traditionelle 37-timers jobs kan være ensformige
Mange af os “helt almindelige arbejdstagere” indeholder mange forskellige kompetencer og erfaringer, men vores jobs idag bliver mere og mere specialiserede.
Danmark kunne således i efteråret 2016 bryste sig af den lidet flatterende titel som nr 2 i EU, med de mest ensformige arbejdsopgaver på jobbet.

Stress, -et af nutidens mest anvendte ord
Samtidig er begrebet “stress” nok næsten det mest anvendte ord om vores generelle arbejdsliv idag.
Een af årsagerne til stress, er at vores gamle samfundsnormer om at “man da skal have et 37-timers-job”, hvis man er “rigtig voksen”.
Men sådan behøver det rent faktisk ikke at være og vi tror på, at kan man i højere grad være selvbestemmende ifh til at designe egen job-hverdag, så kan man ihvertfald fjerne en (og måske også flere) stress-faktorer.

Til glæde for Jobsøgere – Til gavn for Arbejdsgivere
Vores mål med denne portal er, at give såvel arbejdstagere som arbejdsgivere mulighed for at indgå i alle mulige forskellige konstellationer, hvor fællesnævneren er, at jo mere fleksibilitet, jo større netværk og jo mere alsidighed – jo gladere, dygtigere og mere engagerede medarbejdere vil det give.

For medarbejderne betyder det en indholdsrig og nuanceret arbejdshverdag og for arbejdsgiveren vil det kunne bidrage til et kompetenceløft, til nye måder at løse opgaverne på og til et højt engagement, som i sidste ende kan betyde bedre bundlinje.

Vi skal huske at udvikle os – også i den måde vi tænker job-hverdag på
Historisk set, ved vi jo nemlig alle sammen godt, at skal man udvikle sig og vokse, så kræver det mod, at turde åbne op og dele viden og erfaringer. Kun på den måde, kan nye tanker og kreative ideer til løsningsmetoder sikre stabil vækst både personligt og for virksomhederne. Vi håber derfor, at I vil tage godt imod vores nye platform og tænke over det væld af alternative måder man kan indrette en jobhverdag på – Til gavn for både dig som arbejdstager og for dig som arbejdsgiver.

Med venlig hilsen
Mette Klit
Initiativtager og Iværksætter

Mette Klit